Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Công văn

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến

Tải công văn chuẩn bị Hội nghị trực tuyến tại đây.pdf

Công văn

Kế hoạch khai trương hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019

 Kế hoạch khai trương Xin tải tại đây_KH829_KH-MTTW-BTT.pdf

Hướng dẫn 02/07/2019

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019

Biểu mẫu

Hướng dẫn 22/04/2019

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 -  2/9/2019)

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cương

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

Khác 26/04/2019

Kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Khác 12/04/2019

Kế hoạch số 2473 - KH/BDVTW ngày 12/4/2019 của Ban Dân vận Trung ương về Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019)

Đề cương 12/04/2019

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; 20 năm Ngày Dân vận của cả nước; 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thông báo 03/04/2019

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2019

Hướng dẫn 26/03/2019

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố nhân dịp Đại lễ Phật đản và mùa An cư Kết hạ năm 2019 - PL. 2563

Hướng dẫn 14/03/2019

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

Thông báo 14/03/2019

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua năm 2019

Công văn 05/03/2019

Công văn tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

BIỂU MẪU

Hướng dẫn 25/02/2019

Hướng dẫn công tác đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019

Hướng dẫn 12/02/2019

Hướng dẫn trọng tâm công tác Phong trào năm 2019