Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Công văn

Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Hướng dẫn 10/08/2020

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Công văn

Hướng dẫn 19/07/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2020)

Hướng dẫn 09/07/2020

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)

Hướng dẫn 23/06/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020)

Hướng dẫn 01/06/2020

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2020

Hướng dẫn 19/05/2020

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc"

Đề cương báo cáo sơ kết

Công văn 20/05/2020

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV

Công văn 18/05/2020

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020

Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020

Biểu mẫu công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc năm 2020 

Hướng dẫn 28/04/2020

Hướng dẫn việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 

Khác 21/04/2020

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021

Công văn 15/04/2020

Công văn giới thiệu cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng quốc tế  năm 2019 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020

Công văn giới thiệu cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng quốc tế  năm 2019 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020

Khác 15/04/2020

Mẫu báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Mẫu báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Công văn 15/04/2020

Công văn tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ  để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020