Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác 12/02/2020

Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

Hướng dẫn 23/01/2020

Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

Hướng dẫn 23/01/2020

Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2020

Hướng dẫn 30/01/2020

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Hướng dẫn 21/01/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Hướng dẫn 15/01/2020

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020

Khác 22/04/2019

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 -  2/9/2019)

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khác

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

Khác

Kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Khác

Kế hoạch số 2473 - KH/BDVTW ngày 12/4/2019 của Ban Dân vận Trung ương về Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019)

Khác

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; 20 năm Ngày Dân vận của cả nước; 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Khác

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2019

Khác

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố nhân dịp Đại lễ Phật đản và mùa An cư Kết hạ năm 2019 - PL. 2563

Khác

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

Khác

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua năm 2019