Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác 15/04/2020

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Khác 12/03/2020

Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020

Hướng dẫn 14/04/2020

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2020)

Hướng dẫn 10/04/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Công văn 14/04/2020

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu điển hình đề nghị khen thưởng và tham dự Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khác

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 –  2020

Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn 19/03/2020

Hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn 24/03/2020

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Khác 30/12/2019

Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Biểu mẫu tổng kết

Hướng dẫn 25/02/2020

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020

Hướng dẫn 25/02/2020

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn 04/09/2019

Trích yếu Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng MTTQ Việt Nam

Quyết định 29/02/2020

Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Hướng dẫn 26/02/2020

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2020