Tin mới

Chế độ thai sản khi nghỉ việc dưỡng thai

Quý báo cho em hỏi trường hợp: Em đang có thai 03 tháng, nhưng hiện tại em mới đóng bảo hiểm xã hội được 06 tháng. Do thai yếu nên em xin nghỉ việc ở công ty, vậy em có được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản không ạ?

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Tư vấn như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản hiện được quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014 như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1.Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2.Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3.Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4.Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 31, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì người lao động phải thuộc một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đã đóng BHXH tối thiểu 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp 2: Đã đóng BHXH tối thiểu 12 tháng trở lên, trong đó có tối thiểu 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi mang thai nếu phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Do bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai, nhưng mới đóng BHXH được 6 tháng nên không thuộc trường hợp thứ hai. Vì vậy, xét trong trường hợp thứ nhất, nếu tính đến thời điểm bạn sinh con vẫn nằm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ tháng bạn bắt đầu đóng BHXH thì bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản. Vì bạn nghỉ việc trước khi sinh con nên khi xác định khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con, tháng bạn sinh con không được tính vào khoảng thời gian này.

Ví dụ: Bạn đóng BHXH từ tháng 7/2016 đến hết tháng 12/2016 bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai. Đến tháng 6/2017 bạn sinh con thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 6/2016 đến hết tháng 5/2017. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng BHXH được đủ 6 tháng nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản