Có thể tặng cho đất và nhà đang thế chấp ngân hàng?

Bố tôi có một mảnh đất gắn liền với một ngôi nhà có giá trị 5 tỷ đồng và đã được cấp sổ đỏ. Cách đây 6 tháng, bố tôi đã thế chấp căn nhà này cho ngân hàng để vay 1 tỷ nhưng hiện giờ vẫn chưa trả được nợ. Vậy, bây giờ bố tôi có thể làm thủ tục tặng cho tôi ngôi nhà này được không?

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trả lời như sau:

Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, hiện được quy định tại tiểu mục 3, chương 3 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có các quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thế chấp theo quy định tại Điều 320, 321 BLDS. Với trường hợp tặng cho tài sản thế chấp, bên thế chấp tài sản có quyền theo quy định tại khoản 5 Điều 321 BLDS như sau:

 Hình ảnh mang tính chất minh họa (nguồn internet)

“Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.”

Đồng thời, bên thế chấp có nghĩa vụ theo quy định tại khoản 8 Điều 320 BLDS: “Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.”

Như vậy, trong trường hợp bạn hỏi, do bố bạn có mảnh đất gắn liền với ngôi nhà đang được thế chấp tại ngân hàng nên nếu bố bạn muốn tặng cho mảnh đất và ngôi nhà này cho bạn cần phải có sự đồng ý của ngân hàng đang nhận thế chấp về việc tặng cho tài sản đó. Nếu ngân hàng đồng ý thì bố bạn và bạn có thể thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Nếu không được sự đồng ý của ngân hàng, bố bạn cần hoàn thành nghĩa vụ trả nợ để chấm dứt việc thế chấp tài sản, từ đó mới có thể tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bạn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản