Tin mới

​ Ngày 18/11 được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ khi nào?

(Mặt trận) - Bạn đọc Bùi Thị Thu Hà có hỏi: Ngày 18/11 hàng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ khi nào?

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư Đồng Xuân 3, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Tạp chí Mặt trận trả lời:

Trên cơ sơ đề xuất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 26/3/1986, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định và ra thông báo chính thức lấy ngày 18/11 hàng năm, ngày Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh (18/11/1930), làm ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Ngày 10/9/1986, Ban Thư ký (nay là Ban Thường trực) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Thông tri hướng dẫn Mặt trận các cấp về việc tổ chức lễ kỷ niệm lần đầu tiên (18/11/1930 - 18/11/1986) và hằng năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11).

Từ đó đến nay, ngày 18/11 hàng năm được các cấp Mặt trận lấy làm ngày kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là dịp kiểm điểm, đánh giá lại hoạt động, công tác Mặt trận, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích... Với khu dân cư, ngày 18/11 còn được gắn với ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản