Tin mới
Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân
Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân
(Mặt trận) - Hôm nay, tại Hà Nội, bắt đầu diễn ra các hoạt động trong chương trình Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản