Tin mới
Đà Nẵng: Điểm nhấn Mặt trận cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024
Đà Nẵng: Điểm nhấn Mặt trận cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024
(Mặt trận) - Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản