Gỡ khó công tác quản lý công chức địa chính cấp xã
Gỡ khó công tác quản lý công chức địa chính cấp xã
(Mặt trận) - Trong giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh luôn chọn những vấn đề hóc búa, gắn liền với quyền và lợi ích thiết thực nhất của nhân dân. Chuyên đề giám sát “Công tác quản lý nhà nước đối...
Thoát nghèo từ sinh kế của Mặt trận
Thoát nghèo từ sinh kế của Mặt trận
(Mặt trận) - Trong hành trình “vì người nghèo”, với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những người làm công tác Mặt trận ở Hà Tĩnh đã tìm đến những gia đình nghèo, cận nghèo ở những vùng xa xôi, khó...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản