Tin mới
Bạn đọc với Tạp chí Mặt trận
Bạn đọc với Tạp chí Mặt trận
(Mặt trận) - LTS: Tạp chí Mặt trận là một trong các cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Tạp chí được coi là diễn đàn để tập hợp, trao đổi thông tin, tổng...
Đón đọc Tạp chí Mặt trận số 168
Đón đọc Tạp chí Mặt trận số 168
(Mặt trận) - Tạp chí Mặt trận số 168 vừa được phát hành rộng rãi đến bạn đọc trong và ngoài hệ thống Mặt trận. Ấn phẩm ra mắt đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, với nhiều bài...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản