Khởi sắc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Đà Lạt
Khởi sắc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Đà Lạt
(Mặt trận) -Bao nhiêu năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là bấy nhiêu năm các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đời sống của bà con ở các xã, thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản