Tin mới
Phú Ninh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Phú Ninh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) tại ngày hội kết đoàn năm 2023, 51 ban công tác Mặt trận thôn/khu phố trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản