Tin mới
Nơi gắn kết, hun đúc khối đại đoàn kết
Nơi gắn kết, hun đúc khối đại đoàn kết
(Mặt trận) - Một mùa xuân về, cũng là mùa của lễ hội. Lễ trên núi cao, hội giữa đồng bằng; lễ miền sông nước, hội trong lòng người… Tất cả đều thấm đẫm tinh thần dân tộc và tính nhân văn. Có thể nói,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản