"Lá chắn" kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở
"Lá chắn" kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở
(Mặt trận) -Từ địa phương có tình hình dịch COVID-19 phức tạp, hơn 3 tháng qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân Vĩnh Long, nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản