Ấm lòng trong ngôi nhà đại đoàn kết
Ấm lòng trong ngôi nhà đại đoàn kết
(Mặt trận) -Những ngày này, chúng tôi có dịp gặp gỡ, thăm gia đình các hộ Khmer được tặng ngôi nhà đại đoàn kết trên địa bàn Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Thật xúc động khi biết được những hoàn cảnh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản