Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường
Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Những năm qua, các mô hình bảo vệ môi trường đã trở thành nét riêng tiêu biểu của hội phụ nữ các cấp tỉnh Quảng Ninh. Cuộc vận động “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện an toàn vệ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản