Ninh Hải dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
Ninh Hải dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Trong thời gian qua, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuân đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) với nhiều chuyên đề. Các phong trào TĐYN đã được triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản