Tin mới
Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029): An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029): An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát thực tiễn, hướng về cơ sở, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực...
An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Đảng ta xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Những năm qua, tỉnh An Giang...
Yên Bái phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Yên Bái phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Trong những năm qua, cùng với các cấp các ngành, các địa phương, MTTQ các cấp trong tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức...
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) - 20 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần tăng cường sự đồng thuận,...
Hướng Hóa: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Hướng Hóa: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản