Kon Tum: Tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS
Kon Tum: Tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS
(Mặt trận) -Với việc triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS, những năm qua, kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần người dân vùng đồng bào DTTS được...
Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu giai đoạn 2022-2025 sẽ dành vốn ngân sách khá lớn và thu hút các nguồn lực khác đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ vùng dân tộc...
MTTQ huyện Tánh Linh đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2021
MTTQ huyện Tánh Linh đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2021
(Mặt trận) -Việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tặng Cờ thi đua “đơn vị xuất sắc toàn diện công tác Mặt trận năm 2021” của huyện là thành quả rất nỗ lực của các cấp đoàn thể trong một thời điểm đầy...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản