Những tấm gương sáng ở Sốp Cộp
Những tấm gương sáng ở Sốp Cộp
(Mặt trận) -Thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã trở thành lực lượng rất quan trọng giúp địa phương triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế -...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản