Tin mới
Bắc Ninh: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao
Bắc Ninh: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo để huy động sự vào cuộc của người dân nhằm hoàn thiện...
Xã Cam Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao
Xã Cam Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Với quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc, chủ động, sáng tạo lựa chọn những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất, sinh hoạt ở nông thôn, nâng...
Bắc Ninh: Sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
Bắc Ninh: Sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã tích cực vào cuộc với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần vào thành công trong xây dựng...
Gia Bình: Chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao
Gia Bình: Chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tăng cường tập hợp,...
Bình Mỹ xây dựng nông thôn mới nâng cao
Bình Mỹ xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Năm 2017, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Ngay sau đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Bình Mỹ tăng cường vận động, tuyên truyền người dân tiếp tục...
Nam Bình đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao
Nam Bình đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Sau nhiều năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diện mạo xã Nam Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng được nâng cấp,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản