Điển hình trong công tác xoá nghèo
Điển hình trong công tác xoá nghèo
(Mặt trận) -Cùng với tập trung phát triển KT-XH, những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được TP Hạ Long đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Từ những cách làm quyết liệt, đến nay...
Xóa nghèo ở Bù Ðốp
Xóa nghèo ở Bù Ðốp
(Mặt trận) -Tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, anh Ðiểu Cần, Trưởng thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù...
Chung tay vì người nghèo trong đại dịch
Chung tay vì người nghèo trong đại dịch
(Mặt trận) - Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhóm chịu tác động nặng nề nhất. Với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể và Mặt trận...
Chung tay hỗ trợ xóa nghèo
Chung tay hỗ trợ xóa nghèo
(Mặt trận) -Đạ Sar là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đạt được nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo. Cùng với nỗ lực của địa phương còn có sự vào...
Xóa nghèo ở miền Tây Nghệ An
Xóa nghèo ở miền Tây Nghệ An
(Mặt trận) -Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, riêng miền Tây có tới 11 huyện, trong đó 5 huyện vùng cao, 6 huyện miền núi. Điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Nhưng những năm gần đây, người nghèo tự...
Người giúp dân bản Khe Ngát xóa nghèo
Người giúp dân bản Khe Ngát xóa nghèo
(Mặt trận) - Gắn bó với công tác Mặt trận ở bản Khe Ngát, từ năm 2013 đến nay, ông Hồ Văn Phần (50 tuổi) không chỉ thực hiện hiệu quả vai trò cầu nối giữa Đảng, Mặt trận với dân mà còn giúp bà...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản