Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương
(Mặt trận) -Từ khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 được Quốc hội thông qua vào ngày 17/11/2020 đến nay, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản