Tin mới
Thanh Hóa: Gặp mặt đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII
Thanh Hóa: Gặp mặt đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII
(Mặt trận) -Sáng 11/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản