Tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT
Tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT
(Mặt trận) -Trong những năm qua, với sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời và thiết thực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và ngành tài nguyên và môi trường, các tôn giáo đã xây dựng nhiều mô hình cộng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản