Mùa chay có từ bao giờ, kéo dài bao lâu?
Mùa chay có từ bao giờ, kéo dài bao lâu?
Vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo, để sống đạo và thực hành đạo của mình, các Kitô hữu tiên khởi đã để ý quan sát những người chung quanh xem họ sống đạo và thực hành đạo thế nào, cụ thể như việc...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản