Quan tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách
Quan tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách
(Mặt trận) -Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Ủy Ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người nghèo,...
Ấm lòng gia đình chính sách
Ấm lòng gia đình chính sách
(Mặt trận) -Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hậu Giang luôn thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp các gia đình có cuộc sống tốt hơn.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản