Đông Cuông tích cực bảo vệ môi trường nông thôn
Đông Cuông tích cực bảo vệ môi trường nông thôn
(Mặt trận) -Đến nay xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã thành lập được 10 tổ tự quản bảo vệ môi trường với 292 thành viên tham gia. Toàn xã có 1.883/2.003 hộ thực hiện thu gom, xử lý rác thải theo...
Phụ nữ Vĩnh Phúc góp sức bảo vệ môi trường
Phụ nữ Vĩnh Phúc góp sức bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc luôn phát huy vai trò trong việc góp phần nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí môi trường. Các phong trào bảo...
Phú Thọ: Chung tay bảo vệ môi trường
Phú Thọ: Chung tay bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, vì vậy, các cấp, ngành, địa phương tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng...
Bảo vệ môi trường từ những mô hình tự quản
Bảo vệ môi trường từ những mô hình tự quản
(Mặt trận) -Xác định người dân là chủ thể trong bảo vệ môi trường, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã tập trung chỉ đạo xây dựng những mô hình tự quản bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư. Qua thực tiễn các...
Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường từ cộng đồng dân cư
Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường từ cộng đồng dân cư
(Mặt trận) -Xác định người dân chính là chủ thể trong việc bảo vệ môi trường, những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Qua triển khai thực...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản