Tin mới
Hà Trung nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải
Hà Trung nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải
(Mặt trận) -Sự chủ động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của MTTQ, các ngành, đoàn thể và người dân chính là “chìa khóa” để huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa nâng cao hiệu quả công tác thu gom,...
Nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận
Nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận
(Mặt trận) - Giám sát quá trình xây dựng các công trình dân sinh phục vụ đời sống nhân dân… Giám sát các nguồn lực hỗ trợ để phát triển hạ tầng nông thôn… Những năm qua, nhiều chương trình giám sát đã được Mặt...
Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
(Mặt trận) -Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo tham...
Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả giám sát tại cộng đồng
Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả giám sát tại cộng đồng
(Mặt trận) -Mô hình Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Bắc Kạn góp phần nâng cao...
Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận
Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận
(Mặt trận) - 5 năm qua, nhiều chương trình giám sát đã được Mặt trận các cấp triển khai đem lại kết quả thiết thực cùng với những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội: Chương trình giám sát cán bộ đảng viên...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản