Tin mới
Thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện, sáng tạo
Thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện, sáng tạo
(Mặt trận) - “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của thanh...
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản