Tin mới

Hội nghị lần thứ 31 Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 20/2 tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 31 tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị lần thứ 31 Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

Chung tay mang Tết đầm ấm cho nạn nhân chất độc da cam

Tiếp nối truyền thống hào hùng, vẻ vang trong nhiệm kỳ mới

Năm 2019, công tác phối hợp nghiên cứu đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên được Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam nâng cao chất lượng, trong đó tập trung xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) và một số văn bản liên quan trực tiếp đến thanh niên và công tác thanh niên. Công tác phối hợp giữa Ủy ban và các bộ, ngành được thực hiện tích cực, chủ động, chặt chẽ hơn. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Các giải pháp về phát huy ý kiến chuyên gia, tăng cường đối thoại, tuyên truyền pháp luật, chính sách, phát huy thanh niên trong tham gia xây dựng luật, chính sách thanh niên có kết quả rõ nét và đạt hiệu quả tốt hơn.

Năm qua, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên tại 06 tỉnh, 02 bộ, ngành. Kết quả cho thấy, các tỉnh, bộ, ngành đều quan tâm, chú ý hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chiến lược thanh niên đến các đối tượng có liên quan; bố trí kinh phí từ ngân sách kết hợp xã hội hoá hoặc lồng ghép để thực hiện các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu và các nội dung chính sách liên quan đến thanh niên.

Tuy nhiên, còn tình trạng một số cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác thanh niên, còn nhầm lẫn giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng của các đoàn thể về công tác này, chưa dành sự quan tâm đúng mức và khoán công tác thanh niên cho Đoàn Thanh niên. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại một số cơ quan, đơn vị thuộc một số địa phương còn chậm; một số chỉ tiêu về phát triển thanh niên chưa xuất phát từ nhu cầu của thanh niên, thực tiễn của địa phương; nhiều giải pháp thực hiện còn chung chung…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong đánh giá, nhìn tổng thể năm 2019, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã làm được rất nhiều việc, trong đó có việc hoàn tất kiểm tra, đánh giá về quá trình thực hiện chính sách pháp luật thanh niên ở các địa phương. Đây là bước thể hiện trách nhiệm cao của các thành viên Ủy ban, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các bộ, ngành tham gia.

Về nhiệm vụ năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cho biết, Ủy ban sẽ tham gia cùng với các cơ quan chức năng như Quốc hội, Bộ Nội vụ để trình, thông qua Luật Thanh niên sửa đổi. Đây là cơ sở rất quan trọng để xác định nội dung, hoạt động của Ủy ban trong quá trình thực hiện kiểm tra chính sách ở các địa phương, đơn vị. Năm 2020 là năm kết thúc 10 năm Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam có trách nhiệm đánh giá cũng như tham gia cùng các cơ quan chức năng xây dựng, trình Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới./.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản