Tin mới

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các cơ quan Trung ương Cụm I

Ngày 5/12/2019 tại Hà Nội, Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 của các Đảng uỷ trực thuộc T.Ư, Uỷ ban MTTQ VN, T.Ư các tổ chức chính trị- xã hội đã diễn ra.

Hội nghị lần thứ 31 Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

Chung tay mang Tết đầm ấm cho nạn nhân chất độc da cam

Tiếp nối truyền thống hào hùng, vẻ vang trong nhiệm kỳ mới

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí  Đinh Khắc Đính – Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN cùng các đồng chí lãnh đạo các Đảng uỷ T.Ư, Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và T.Ư các tổ chức chính trị – xã hội Cụm I.

Ông Đinh Khắc Đính – Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình về công tác tuyên giáo

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các Đảng ủy trực thuộc T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, T.Ư các tổ chức chính trị xã hội do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức ngày 5/12, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Khắc Đính, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN bày tỏ: T.Ư Hội Nông dân Việt Nam rất vinh dự được là đơn vị đồng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 Cụm các Đảng ủy trực thuộc T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị – Xã hội.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đinh Khắc Đính khẳng định: Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng Nông thôn mới”… Qua đó, các cuộc vận động và phong trào nêu trên đã được đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở nông thôn trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên gương mẫu, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức cho hội viên nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy các cấp liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; vận động hội viên, nông dân phát hiện và đấu tranh chống lại các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn kết giữa nông dân với các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

Công tác dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền về biển đảo cũng đã được các cấp Hội chú trọng triển khai thông qua việc phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, triển khai các dự án và các hoạt động phối hợp tuần tra, canh gác, phát động thi đua, ký cam kết thực hiện tại các khu vực có đồng bào tôn giáo, vùng biên giới, hải đảo…  Qua đó cũng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo và việc khai thác tài nguyên biển đảo bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

Các cấp Hội đã chú trọng công tác báo chí, bên cạnh việc định hướng thông tin đối với báo, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử các cấp Hội; Trung ương Hội đã thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và báo chí của các đoàn thể chính trị – xã hội. Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và của địa phương đẩy mạnh việc xây dựng các phóng sự, tin, bài thông tin tuyên truyền phản ánh về các hoạt động triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua của nông dân theo nghị quyết đại hội các cấp và kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi…

Cán bộ các cấp Hội đã tăng cường bám sát cơ sở, tích cực thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội ở khu vực nông thôn. Đồng thời dự báo tình hình, đề ra các biện pháp tuyên truyền, định hướng để hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên, khích lệ lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cán bộ hội viên, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư trình bày tại Hội nghị cũng đã chỉ ra rõ 8 kết quả nổi bật, 7 hạn chế và 12 nhiệm vụ  trọng tâm của các Ban Tuyên giáo trong Cụm.

Theo đó, các Ban Tuyên giáo trong Cụm đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Khối lượng, chất lượng công tác tuyên giáo đều được nâng lên, có sự chuyển biến rõ nét về hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện.

Công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống tiếp tục được chú trọng, có nhiều đổi mới. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) có nhiều điểm mới, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, công tác báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện rõ vai trò, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo các cơ quan, đơn vị trong Cụm chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin độc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị ở một số cơ quan, đơn vị trong Cụm còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa sâu rộng. Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đủ mạnh, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo của 10 cơ quan, đơn vị trong Cụm đã nêu ra một số kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay và đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần thiết với Ban Tuyên giáo T.Ư. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các Ban Tuyên giáo trong Cụm, đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo T.Ư đã có giải trình và trao đổi trở lại.

Theo Đại tá Đoàn Tư Hoan (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), thời gian qua công tác tuyên truyền của báo chí ngành quân đội nói riêng và các đơn vị báo chí trong cụm nói chung đã nhanh nhạy, tích cực, hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Văn Tiến – Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư MTTQ Việt Nam cho rằng: “ Vẫn còn nhiều tổ chức, đơn vị truyền thông chưa quan tâm đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cần mở rộng mô hình tuyên truyền về Chỉ thị này. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, cử tri, doanh nghiệp rất bức xúc về một số nhóm phóng viên hoạt động không đúng mục đích, tôn chỉ, làm sai lệch hình ảnh người làm báo. Tới đây cần sắp xếp, quy hoạch báo chí tinh gọn, hiệu quả để môi trường báo chí trong sạch, tích cực,  lành mạnh.

 

Ông Vũ Văn Tiến – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, công tác tuyên giáo của các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ các cấp Hội trong việc tuyên truyền, triển khai, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân. Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ hội viên nông dân được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng được tiến hành thường xuyên. Hội cũng duy trì tốt hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các Ban Tuyên giáo trong Cụm; đồng thời nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu Ban Tuyên giáo trong Cụm phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu kết luận hội nghị.

Phân tích rõ bối cảnh trong nước và quốc tế tác động tới công tác tuyên giáo hiện nay, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các Ban Tuyên giáo trong Cụm tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. “Ban Tuyên giáo T.Ư hướng dẫn chung nhưng các đơn vị trong Cụm cần phải xác định trọng tâm, trọng điểm làm trong từng ngành, từng lĩnh vực cho phù hợp với ngành, lĩnh vực của mình, sát với nhiệm vụ của mình. Đồng thời, chủ động, tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, thủ trưởng người đứng đầu quan tâm đào tạo người làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của Đảng”.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư – Lê Mạnh Hùng đề nghị cần phải đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình về công tác tuyên giáo, chủ động, sáng tạo, hành động tại chỗ và liên kết thông tin, chia sẻ thông tin. Đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng, nếu không chia sẻ thông tin, liên kết thông tin, hiệu quả công việc rất thấp, nhất là thông tin về liên quan đến phản bác các quan điểm, sai trái của các thế lực thù địch.

Bảo Minh/Theo http://langmoi.vn

Ông Đinh Khắc Đính – Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình về công tác tuyên giáo

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các Đảng ủy trực thuộc T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, T.Ư các tổ chức chính trị xã hội do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức ngày 5/12, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Khắc Đính, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN bày tỏ: T.Ư Hội Nông dân Việt Nam rất vinh dự được là đơn vị đồng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 Cụm các Đảng ủy trực thuộc T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị – Xã hội.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đinh Khắc Đính khẳng định: Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng Nông thôn mới”… Qua đó, các cuộc vận động và phong trào nêu trên đã được đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở nông thôn trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên gương mẫu, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức cho hội viên nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy các cấp liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; vận động hội viên, nông dân phát hiện và đấu tranh chống lại các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn kết giữa nông dân với các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

Công tác dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền về biển đảo cũng đã được các cấp Hội chú trọng triển khai thông qua việc phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, triển khai các dự án và các hoạt động phối hợp tuần tra, canh gác, phát động thi đua, ký cam kết thực hiện tại các khu vực có đồng bào tôn giáo, vùng biên giới, hải đảo…  Qua đó cũng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo và việc khai thác tài nguyên biển đảo bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

Các cấp Hội đã chú trọng công tác báo chí, bên cạnh việc định hướng thông tin đối với báo, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử các cấp Hội; Trung ương Hội đã thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và báo chí của các đoàn thể chính trị – xã hội. Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và của địa phương đẩy mạnh việc xây dựng các phóng sự, tin, bài thông tin tuyên truyền phản ánh về các hoạt động triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua của nông dân theo nghị quyết đại hội các cấp và kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi…

Cán bộ các cấp Hội đã tăng cường bám sát cơ sở, tích cực thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội ở khu vực nông thôn. Đồng thời dự báo tình hình, đề ra các biện pháp tuyên truyền, định hướng để hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên, khích lệ lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cán bộ hội viên, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư trình bày tại Hội nghị cũng đã chỉ ra rõ 8 kết quả nổi bật, 7 hạn chế và 12 nhiệm vụ  trọng tâm của các Ban Tuyên giáo trong Cụm.

Theo đó, các Ban Tuyên giáo trong Cụm đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Khối lượng, chất lượng công tác tuyên giáo đều được nâng lên, có sự chuyển biến rõ nét về hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện.

Công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống tiếp tục được chú trọng, có nhiều đổi mới. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) có nhiều điểm mới, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, công tác báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện rõ vai trò, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo các cơ quan, đơn vị trong Cụm chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin độc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị ở một số cơ quan, đơn vị trong Cụm còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa sâu rộng. Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đủ mạnh, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo của 10 cơ quan, đơn vị trong Cụm đã nêu ra một số kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay và đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần thiết với Ban Tuyên giáo T.Ư. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các Ban Tuyên giáo trong Cụm, đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo T.Ư đã có giải trình và trao đổi trở lại.

Theo Đại tá Đoàn Tư Hoan (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), thời gian qua công tác tuyên truyền của báo chí ngành quân đội nói riêng và các đơn vị báo chí trong cụm nói chung đã nhanh nhạy, tích cực, hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Văn Tiến – Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư MTTQ Việt Nam cho rằng: “ Vẫn còn nhiều tổ chức, đơn vị truyền thông chưa quan tâm đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cần mở rộng mô hình tuyên truyền về Chỉ thị này. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, cử tri, doanh nghiệp rất bức xúc về một số nhóm phóng viên hoạt động không đúng mục đích, tôn chỉ, làm sai lệch hình ảnh người làm báo. Tới đây cần sắp xếp, quy hoạch báo chí tinh gọn, hiệu quả để môi trường báo chí trong sạch, tích cực,  lành mạnh.

 

Ông Vũ Văn Tiến – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, công tác tuyên giáo của các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ các cấp Hội trong việc tuyên truyền, triển khai, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân. Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ hội viên nông dân được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng được tiến hành thường xuyên. Hội cũng duy trì tốt hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các Ban Tuyên giáo trong Cụm; đồng thời nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu Ban Tuyên giáo trong Cụm phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu kết luận hội nghị.

Phân tích rõ bối cảnh trong nước và quốc tế tác động tới công tác tuyên giáo hiện nay, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các Ban Tuyên giáo trong Cụm tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. “Ban Tuyên giáo T.Ư hướng dẫn chung nhưng các đơn vị trong Cụm cần phải xác định trọng tâm, trọng điểm làm trong từng ngành, từng lĩnh vực cho phù hợp với ngành, lĩnh vực của mình, sát với nhiệm vụ của mình. Đồng thời, chủ động, tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, thủ trưởng người đứng đầu quan tâm đào tạo người làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của Đảng”.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư – Lê Mạnh Hùng đề nghị cần phải đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình về công tác tuyên giáo, chủ động, sáng tạo, hành động tại chỗ và liên kết thông tin, chia sẻ thông tin. Đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng, nếu không chia sẻ thông tin, liên kết thông tin, hiệu quả công việc rất thấp, nhất là thông tin về liên quan đến phản bác các quan điểm, sai trái của các thế lực thù địch.

Bảo Minh/Theo http://langmoi.vn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản