Điểm tựa giúp người nghèo vươn lên
Điểm tựa giúp người nghèo vươn lên
(Mặt trận) -Từ thực tế phần lớn hộ nghèo, cận nghèo đều thiếu tư liệu sản xuất, MTTQ tỉnh Yên Bái đã xây dựng những mô hình hỗ trợ về phương tiện sản xuất, giúp đỡ về kỹ thuật, kiến thức làm ăn. Với cách...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản