Tin mới
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc rất ít người
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc rất ít người
(Mặt trận) -Tỉnh Hà Giang có 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 5 dân tộc thiểu số (TDTS) rất ít người (số dân dưới 10.000 người) gồm: Pà Thẻn, Lô Lô, Bố Y, Pu Péo, Cờ Lao. Thực hiện chủ trương của...
Nghĩa đồng bào trong cuộc chiến chống đại dịch
Nghĩa đồng bào trong cuộc chiến chống đại dịch
(Mặt trận) -Nếu như tiếng chày giã gạo nuôi quân trên sóc Bom Bo trở thành biểu tượng của tình yêu nước, tình nghĩa mà đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bình Phước dành cho cách mạng trong những năm kháng chiến...
Đồng bào Chăm đón Tết Raya Haji trong an yên, ý nghĩa
Đồng bào Chăm đón Tết Raya Haji trong an yên, ý nghĩa
(Mặt trận) - An Giang là tỉnh có đồng bào dân tộc Chăm sinh sống đông nhất khu vực Tây Nam bộ, với hơn 11 nghìn người. Những năm qua, từ các chương trình dự án, chính sách hỗ trợ, đời sống kinh tế, xã...
Chăm lo cho đồng bào Khmer ở Tây Ninh
Chăm lo cho đồng bào Khmer ở Tây Ninh
(Mặt trận) -5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ 109 căn nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản