Đồng lòng chống dịch COVID-19
Đồng lòng chống dịch COVID-19
(Mặt trận) -Cùng chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn để chiến đấu và chiến thắng đại dịch COVID-19… là quyết tâm chung của hệ thống chính trị cơ sở ở Bình Dương trong những ngày qua. Chính sức mạnh từ lòng dân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản