Tin mới

Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

(Mặt trận) - Ngày 24/7, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Phân luồng giao thông các tuyến đường ở Hà Nội phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thực hiện ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng: Đẩy mạnh công tác 'đền ơn đáp nghĩa' với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 25; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố.

Tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh trình bày nêu rõ, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống MTTQ Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới của cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ Việt Nam và nhân dân, là cơ sở, động lực để Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp.

Thông qua thực hiện Nghị quyết, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương trong công cuộc đổi mới đất nước. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả triển khai thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ trong giai đoạn mới để tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tham gia phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; từ đó thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam…

Mặt trận là nơi để người dân có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ về những hoạt động, kết quả thực hiện của Mặt trận thời gian qua, phân tích sâu sắc quan điểm của Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết 25 và Nghị quyết 12 đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đồng thời khẳng định, sau 5 năm, việc triển khai Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, MTTQ Việt Nam đã có nhiều đổi mới theo hướng sát thực, hiệu quả, thực chất. Mặt trận đã chủ động, tích cực nắm bắt đời sống và tâm tư nguyện vọng nhân dân, báo cáo của Mặt trận trước mỗi kỳ họp Quốc hội được cử tri và nhân dân đánh giá cao; tham gia xử lý những vấn đề phức tạp, bức xúc của nhân dân, việc tiếp dân, đối thoại, giám sát, phản biện xã hội được quan tâm nhiều hơn, đa dạng các mô hình, cách làm hiệu quả để công tác vận động đến với người dân qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Khẳng định Đảng cần nghe được tiếng nói của nhân dân trong quá trình lãnh đạo đất nước, thực thi chính sách, pháp luật, bà Trương Thị Mai đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm bắt tình hình nhân dân phải kịp thời, chính xác, đầy đủ hơn, từ đó đóng góp cho Đảng giải quyết những vấn đề chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

"Mặt trận phải là cầu nối giữa Đảng, chính quyền để lắng nghe, gặp gỡ, giải quyết những vấn đề của nhân dân tốt hơn, đưa ra những kiến nghị, đề xuất liên quan đến chính sách để giảm thiểu những rủi ro cho người dân trong quá trình phát triển đất nước, từ đó củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng", bà Trương Thị Mai đề nghị.

Trong xu hướng năng động và phát triển với nhiều cơ hội, thách thức đang mở ra, Trưởng Ban Dân vận đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới phương thức hoạt động để có thể theo kịp tình hình, những vấn đề của người dân và yêu cầu của Đảng.

Bà Trương Thị Mai tin tưởng, Mặt trận sẽ tiếp tục, mãi mãi là nơi để người dân có thể gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của mình và tin tưởng rằng, tổ chức của mình sẽ đại diện cho mình đưa các vấn đề đến với Đảng, Nhà nước để được giải quyết tốt hơn, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cần nắm bắt tình hình nhân dân đầy đủ hơn và không né tránh

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 có tốc độ tăng trưởng 7,08%, là mức cao nhất của 6 tháng từ năm 2011 trở lại đây. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; quan hệ đối ngoại đạt được kết quả tốt đẹp.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt, làm từ nhiều năm nay và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

“Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận, mặt trận, đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phong trào thi đua yêu nước gắn với việc phát huy dân chủ của nhân dân đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo môi trường văn hoá lành mạnh, tác dụng tích cực đối với sự phát triển bền vững của đất nước; xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác dân vận, một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nước ta, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Nghị quyết 25 ban hành khẳng định thêm điều đó.

Trách nhiệm của MTTQ Viêt Nam trong Nghị quyết 25-NQ/TW đã nêu cụ thể, nhiều vấn đề cách đây 5 năm Nghị quyết đề cập vẫn còn nguyên tính thời sự. Toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác Dân vận, Mặt trận hơn ai hết, thấu hiểu và thấm nhuần sâu sắc những vấn đề đó. Thời gian qua, trên cơ sở vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Dân vận các cấp triển khai 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: Việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quyết định của Đảng về công tác dân vận hiệu quả chưa cao; chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng nhân dân; chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới. Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ công tác dân vận, chưa đầu tư thoả đáng công sức cho công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chưa thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng đầy đủ hơn và không né tránh. Từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những bức xúc, những điểm nóng tại địa bàn khu dân cư. Đồng thời cần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua để thông qua đó, mỗi cán bộ Mặt trận các cấp sẽ tìm hiểu tình hình nhân dân sâu sát hơn, hiểu dân và lắng nghe ý kiến nhân dân nhiều hơn.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hiện nay, vị trí, vai trò của Mặt trận ngày càng được khẳng định, thông qua các chương trình giám sát và phản biện xã hội, từ đó tạo được niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với mỗi chương trình giám sát. Chính vì vậy, Mặt trận các cấp cần tiến hành giám sát theo hướng xác thực, bám vào yêu cầu thực tế tại mỗi địa phương, tránh tình trạng hô khẩu hiệu và phải duy trì chế độ hậu kiểm tra sau giám sát.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý MTTQ các cấp quan tâm đến việc củng cố bộ máy, việc tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Địa phương nào có vướng mắc trong triển khai thực hiện, cần phản ánh kịp thời, Mặt trận sẽ cùng với Ban Dân vận, Ban Tổ chức Trung ương lắng nghe và báo cáo với Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Nghị quyết 12-NQ/TW và các Quy định, Nghị quyết của Đảng đối với công tác dân vận, Mặt trận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần nghiên cứu nội dung, cách thức tổ chức thực hiện sao cho tránh theo lối mòn, phải đổi mới, phân công công việc cụ thể, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời báo cáo với cấp ủy để công tác dân vận, mặt trận đạt được nhiều thành tích mới, tiếp tục góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta tiến lên giành nhiều thắng lợi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản