Tầm nhìn, khát vọng và niềm tin bứt phá
Tầm nhìn, khát vọng và niềm tin bứt phá
(Mặt trận) -Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", phát huy trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ...
Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân
Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân
(Mặt trận) -Khát vọng dân tộc có vai trò rất quan trọng, nó là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song cho dân tộc. Khát vọng dân tộc, nếu được định hướng và hình thành dựa trên những đường lối, chủ trương...
Niềm tin và lá phiếu
Niềm tin và lá phiếu
(Mặt trận) -Mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri được duy trì bằng niềm tin. Cử tri tin tưởng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng vào người đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực nhà nước. Đại biểu dân...
Vững niềm tin nơi đồng bào các dân tộc thiểu số
Vững niềm tin nơi đồng bào các dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình, sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành đã giúp công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa...
Nơi nhân dân gửi gắm niềm tin
Nơi nhân dân gửi gắm niềm tin
(Mặt trận) -Xác định xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản