Giảm nghèo từ những mô hình kinh tế hiệu quả
Giảm nghèo từ những mô hình kinh tế hiệu quả
(Mặt trận) -Dám nghĩ dám làm, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều nông dân trên địa bàn xã Trường Xuân (Quảng Ninh, Quảng Bình) đã tự vươn lên thoát...
Hiệu quả từ các mô hình tự quản
Hiệu quả từ các mô hình tự quản
(Mặt trận) -Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản...
Hiệu quả từ mô hình thùng rác 'Thạch Sanh'
Hiệu quả từ mô hình thùng rác 'Thạch Sanh'
(Mặt trận) -Để đưa Luật Bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, nhiều địa phương đã có những cách làm, mô hình điểm hiệu quả để từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng, theo hướng phát triển an toàn, bền vững.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản