Tin mới
Cuộc sống mới của đồng bào Khmer nơi biên giới Tây Ninh
Cuộc sống mới của đồng bào Khmer nơi biên giới Tây Ninh
(Mặt trận) -Nhiều năm qua, tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, phát triển kinh tế... nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định cuộc sống, góp phần làm...
An cư từ những ngôi nhà mới ở huyện biên giới Nậm Pồ
An cư từ những ngôi nhà mới ở huyện biên giới Nậm Pồ
(Mặt trận) -Với tinh thần “tương thân, tương ái” - không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã và đang huy động tối đa các nguồn lực triển khai chương trình xóa nhà...
An Giang: Phát huy vai trò Mặt trận ở vùng biên giới
An Giang: Phát huy vai trò Mặt trận ở vùng biên giới
(Mặt trận) -Năm 2023, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên xác định sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phát huy...
Móng Cái: Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới
Móng Cái: Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới
(Mặt trận) -Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số (DTTTS), miền núi, giai đoạn 2016-2021, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản