Tin mới
Đưa phòng, chống Covid-19 vào hương ước, quy ước khu dân cư
Đưa phòng, chống Covid-19 vào hương ước, quy ước khu dân cư
(Mặt trận) -Cụ thể hóa Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường...
Chống Covid-19 ngay từ phum sóc
Chống Covid-19 ngay từ phum sóc
(Mặt trận) -Cùng cả nước chống dịch Covid-19, đồng bào Khmer Nam bộ suốt thời gian qua luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, địa phương, của ngành Y tế. Chính vì thế, đã có được những kết quả rất đáng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản