MTTQ tỉnh Quảng Bình: Dấu ấn giữa nhiệm kỳ
MTTQ tỉnh Quảng Bình: Dấu ấn giữa nhiệm kỳ
(Mặt trận) -Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản