Tin mới
Vĩnh Linh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc
Vĩnh Linh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc
(Mặt trận) -Trong quá trình phát triển quê hương, đất nước, qua mỗi giai đoạn lịch sử, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ các tầng...
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc
(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức thành viên đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản