Tin mới
Giáo dân huyện Nông Cống sống “tốt đời, đẹp đạo”
Giáo dân huyện Nông Cống sống “tốt đời, đẹp đạo”
(Mặt trận) -Thực hiện lời huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, đồng bào công giáo huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao...
Nhân lên truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo"
Nhân lên truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo"
(Mặt trận) -Là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đã và đang nhân lên truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đó là những dấu ấn đậm nét trong thi đua lao động sản...
Đồng bào công giáo Ia Băng sống "tốt đời-đẹp đạo"
Đồng bào công giáo Ia Băng sống "tốt đời-đẹp đạo"
(Mặt trận) -Những năm qua, đồng bào công giáo ở giáo xứ La Sơn và giáo xứ Vinh Sơn (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn thực hiện đúng giáo lý, giáo luật cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước....
Người công giáo Lương Tài sống “tốt đời, đẹp đạo”
Người công giáo Lương Tài sống “tốt đời, đẹp đạo”
(Mặt trận) -Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua cùng với các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng bào công giáo huyện Lương Tài tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần không nhỏ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản