Phụ nữ Bình Phú tham gia bảo vệ môi trường
Phụ nữ Bình Phú tham gia bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã phát huy vai trò của Hội trong công tác bảo vệ môi trường. Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể...
Phụ nữ tỉnh Phú Yên tham gia bảo vệ môi trường
Phụ nữ tỉnh Phú Yên tham gia bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Thời gian qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh Phú Yên đã triển khai, xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, tạo sự lan tỏa và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong bảo vệ môi trường.
Mỹ Lộc tham gia bảo vệ môi trường
Mỹ Lộc tham gia bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Xác định tầm quan trọng của môi trường đối với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản