MTTQ tỉnh Bình Phước tích cực tham gia phòng chống dịch covid-19
MTTQ tỉnh Bình Phước tích cực tham gia phòng chống dịch covid-19
(Mặt trận) -Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, MTTQ các cấp tỉnh Bình Phước đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản