Đồng Nai: Đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương
Đồng Nai: Đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương
(Mặt trận) -Đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người không những trân trọng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong tôn giáo...
Đồng Nai: Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở
Đồng Nai: Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở
(Mặt trận) -Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản