Lan toả tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”
Lan toả tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”
(Mặt trận) -Các tôn giáo tỉnh Tây Ninh tích cực tham gia vào công tác từ thiện, dẫn đầu trong việc hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Ðược sự vận động của Mặt trận, tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã...
Lan tỏa phương châm “tốt đời, đẹp đạo”
Lan tỏa phương châm “tốt đời, đẹp đạo”
(Mặt trận) -Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang (Ban đại diện) đã có nhiều đóng góp thiết thực cho an sinh xã hội, góp phần khẳng định và tạo ra sức lan...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản