Tin mới
Trà Vinh đẩy mạnh chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
Trà Vinh đẩy mạnh chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
(Mặt trận) -Với sự quan tâm của các cấp, ngành, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025...
An Phước đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững
An Phước đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Những năm gần đây, phường An Phước (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm giúp người dân nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những mô...
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng
(Mặt trận) - Chiều ngày 19/10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 891 của Ban Bí thư do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã chủ trì công...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản