Tin mới
MTTQ xã Hán Quảng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
MTTQ xã Hán Quảng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
(Mặt trận) -Thực hiện phương châm “hướng mạnh hoạt động về cơ sở”, Ủy ban MTTQ xã Hán Quảng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, huy động được...
Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh  đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi
Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi
(Mặt trận) -Để thực hiện đúng mục tiêu đề ra trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh...
Tuyên Quang: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tuyên Quang: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở
(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản