Tin mới
Hòa An thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”
Hòa An thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”
(Mặt trận) -Xác định chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội, vì vậy, những năm qua, cùng với đẩy...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản