An Giang đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
An Giang đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
(Mặt trận) -Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp trong tỉnh An Giang đã phát huy và mở rộng dân chủ ở tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện...
Vai trò Mặt trận trong phát huy dân chủ ở cơ sở
Vai trò Mặt trận trong phát huy dân chủ ở cơ sở
(Mặt trận) - Càng ngày, dân chủ ở cơ sở càng được phát huy và coi trọng… Chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát được thực thi có hiệu quả trong mọi hoạt động của đời sống xã hội....
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản